خبری،آموزشی،اجتماعی
تغييرات جديد در حقوق فرهنگيان
نوشته شده توسط آموزگار در ساعت
به نقل از روزنامه ابتکار  نسخه شماره 1961 :

وزير آموزش و پرورش گفت: وضعيت سختي كار و رتبه شغلي معلمان از ابتداي فروردين 88 به بعد بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري اصلاح شده است و در فيش حقوقي بهمن‌ آنان اعمال مي‌شود.
به گزارش فارس ، حميدرضا حاجي‌بابايي ديروز در حاشيه مراسم معارفه مديركل آموزش و پرورش شهر تهران در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس درباره وضعيت نهايي اصلاح سختي كار و رتبه شغلي معلمان اظهار داشت: طي چند روز گذشته اين موضوع را به طور تلفني پيگيري كرده‌ام كه بر اساس آن به طور ميانگين حدود 70 درصد استان‌ها اين كار را انجام داده‌اند و پس از اين نيز طي 2 تا 3 روز آينده اين كار را نهايي مي‌كنيم. وي افزود: بر اساس اين اقدام، وضعيت سختي كار و رتبه شغلي معلمان از ابتداي فروردين 88 به بعد بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري اصلاح مي‌شود و در فيش حقوقي بهمن‌آنان اعمال خواهد شد. حاجي‌بابايي ادامه داد: اين اقدام بايد از ابتداي فروردين 88 انجام مي‌شد كه باقيمانده بود اما با دستور رئيس جمهوري و با پيگيري معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري، اقدامات اوليه آن انجام شده است كه به همين دليل از نيروهاي كارگزيني آموزش و پرورش در سراسر كشور كه طي 3 روز اخير مشغول انجام اين كار بوده‌اند، تشكر مي‌كنم. وزير آموزش و پرورش تصريح كرد: اين مسئله شامل حال 40 هزار نيروي استخدامي جديد نمي‌شود چرا كه براي آنان موضوع تفاوت تطبيق اعمال شده است كه بر اساس آن 150 هزار تومان به حقوق آنها افزوده شده است.