خبری،آموزشی،اجتماعی
از مهرماه اولين دانشجويان پولدار وارد دانشگاه‌هاي دولتي می شوند
نوشته شده توسط آموزگار در ساعت
روانسر خبر:  مديركل دفتر گسترش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خبر‌داد كه امسال اولين گروه از دانشجويان پولي وارد دانشگاه‌هاي دولتي مي‌شوند.

به نقل از جام جم : ابوالفضل حسني، مديركل دفتر گسترش وزارت علوم ديروز اعلام كرد كه تا يكي 2 ماه آينده دانشجويان پولي در دو مقطع كارشناسي ارشد و دكتري وارد دانشگاه‌ها مي‌شوند. به گفته وي، با توجه به سياست افزايش ظرفيت دوره‌هاي تحصيلات تكميلي، پذيرش دانشجوي پولي از طريق آزمون براي مقاطع تحصيلات تكميلي انجام مي‌شود و تا يكي 2 ماه آينده اين كار صورت مي‌گيرد.

اين تصميم در حالي عملي مي‌شود كه پاييز سال گذشته مخالفت‌هاي زيادي از سوي برخي نمايندگان مجلس و تشكل‌هاي دانشجويي با پذيرش دانشجويان پولي صورت گرفت. با اين حال، نمايندگان مجلس در قالب بررسي قانون برنامه پنجم توسعه، ‌بندي را به تصويب رساندند كه براساس آن دانشگاه‌هاي دولتي براي نخستين بار مجاز شده‌اند نسبت به پذيرش دانشجو بدون كنكور و صرفا با دريافت شهريه اقدام كنند.

اين مجوز كه در بندهاي «ح» و «ي» ماده 24 برنامه پنجم به تصويب رسيد و مخالفت برخي نمايندگان نتوانست مانع آن شود، به دانشگاه‌هاي دولتي اجازه مي‌دهد از ظرفيت مازاد خود يا ظرفيت‌هاي جديدي كه ايجاد مي‌كنند، براساس قيمت تمام‌شده دانشجو بپذيرند. اين دانشگاه‌ها همچنين اجازه دارند نسبت به تاسيس شعب در شهر محل استقرار خود يا ديگر شهرها و مناطق آزاد داخل كشور و نيز در خارج كشور به‌صورت خودگردان و با دريافت شهريه و خارج از كنكور دانشجو بپذيرند، معناي اين مصوبات آن است كه به عنوان مثال دانشگاه تهران مي‌تواند شعبه دوم خود را در نقطه ديگري از شهر تهران (يا هر شهر ديگر) تاسيس كرده و خارج از ضوابط كنكور سراسري و صرفا با دريافت وجه از داوطلبان، به پذيرش دانشجو اقدام كند.

مجلس همچنين به دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي دولتي اجازه داد بدون كنكور سراسري و تنها با اخذ هزينه تحصيل، اقدام به پذيرش دانشجو كنند.

بر اساس مصوبه نمايندگان در آبان ماه سال گذشته، دانشگاه‌هاي دولتي دو اجازه مهم دريافت كردند؛ «اول اين‌كه از ظرفيت مازاد بر سهميه آموزش رايگان خود يا ظرفيت‌هاي جديدي كه ايجاد مي‌كنند، براساس قيمت تمام‌شده يا توافقي با بخش غيردولتي و با تاييد هيات امنا در مقاطع مختلف دانشجو بپذيرند و منابع مالي دريافتي را حسب مورد پس از واريز به خزانه كل به حساب درآمدهاي اختصاصي منظور كنند و دوم اين‌كه نسبت به تاسيس شعب در شهر محل استقرار خود يا ديگر شهرها و مناطق آزاد داخل كشور و نيز در خارج كشور به‌صورت خودگردان و با دريافت شهريه از داوطلبان اقدام كنند.» در تبصره‌اي كه بر مورد اخير وارد شده آمده است: پذيرش دانشجو در شعب دانشگاه‌هاي مذكور در داخل كشور خارج از آزمون سراسري انجام خواهد شد. معناي اين مصوبات آن است كه به عنوان مثال دانشگاه تهران مي‌تواند شعبه دوم خود را در نقطه ديگري از شهر تهران (يا هر شهر ديگر) تاسيس كرده و خارج از ضوابط كنكور سراسري و صرفا با دريافت وجه از داوطلبان، به پذيرش دانشجو اقدام كند.